Hoe kan jy help

Language / Taal: English/Engels

Wil u graag ‘n bydrae lewer en/of betrokke raak? U bydrae maak ‘n daadwerklike en positiewe verskil in die lewens van kinders/gesinne in nood.

Hier is ‘n paar voorbeelde om te oorweeg:

Funky Fair

Geleenthede om by te dra

 • ‘n Eenmalige finansiële bydrae
 • Deurlopende finansiële bydrae
 • Word 'n vrywilliger
 • Bied jou gespesialiseerde / gekwalifiseerde hulp / dienste / raad aan
 • Skenking van Klere / Voedsel / Komberse
 • Borgskappe vir spesiale / fondsinsamelingsgeleenthede:
  • Plek
  • Spyseniering en / of Versierings
  • Blomme
  • Items vir gelukkige trekkings / veilings
  • Korporatiewe geskenke
  • Vermaak
Thank you image
Bankbesonderhede
Bank: ABSA (Cheque account)
Rekeninghouer: SAVF Pretoria Streek
Rekeningnommer: 610 174 787
Tak: Arcadia
Verwysing: Spesifiseer asseblief die naam van die projek / kantoor / saak waarvoor u ‘n bydrae wil lewer.

U positiewe oorweging om by te dra of betrokke te raak ten opsigte van ons kantoor en maatskaplike werk dienslewering word opreg waardeer. Neem asseblief kennis dat ‘n belastingsertifikaat voorsien kan word en dat ons oor ‘n vlak 4 B-BBEE status beskik. Geleenthede om te adverteer op ons webtuiste, sosiale media en/of fondsinsamelingsgeleenthede sal ook oorweeg word.